Wie is Jeugd Natuur Club Friesland?

Jeugd Natuur Club Friesland is een onderdeel van de Stichting Jeugd Natuur Club.

We zijn een onafhankelijke stichting, met 3 bestuursleden en een aantal vrijwilligers.
De bestuursleden zijn Juuk Slager (voorzitter en organisator activiteiten), Patrick Greeven (secretaris) en Geert van Wijngaarden (penningmeester).

De Stichting Jeugd Natuur Club is onafhankelijk, maar werkt wel nauw samen met andere natuur- en milieuorganisaties in Friesland en de rest van Nederland.
Voorbeelden zijn It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer en de Kerkuilenwerkgroep.

Verder zijn we aangesloten bij de Friese Milieu Federatie (FMF).

Het doel van de Stichting Jeugd Natuur Club is het beschermen van de natuur in Fryslân, Groningen en Drenthe. Dit doen we vooral door het organiseren van natuuractiviteiten voor jongeren.